ZOOV School - Hoe werkt het?

Hoe werkt ZOOV School

ZOOV School vindt het belangrijk dat uw kind op tijd op school is. En dat de reis naar en van school goed verloopt. Als u op de onderwerpen hieronder klikt, krijgt u  meer informatie over hoe het reizen met ZOOV School werkt.

Ophalen

ZOOV School haalt uw kind thuis
of vanaf een opstapplaats op. De taxi kan een kwartier eerder
of later komen. Dit is afhankelijk van het verkeer onderweg en het aantal afgemelde leerlingen. Het is belangrijk dat uw kind op tijd klaarstaat. Zodra de taxi er is, wacht de chauffeur 2 minuten. Is uw kind er niet? Dan vertrekt de chauffeur zonder hem/haar.

Thuisbrengen

Als ZOOV School uw kind weer thuisbrengt, moet er iemand aanwezig zijn die hem/haar opvangt. U kunt dit zelf zijn of iemand anders. De taxi kan een kwartier eerder of later komen.

Bezoek aan (tand)arts

Heeft uw kind onder schooltijd een afspraak bij een (huis)arts of bijvoorbeeld de tandarts? Dan moet u zelf zorgen voor het vervoer.

Kinderzitje

Als ouder bent u zelf verantwoordelijk voor een passend kinderzitje of zitverhoger. Omdat de taxi ook voor ander vervoer ingezet kan worden, kan het kinderzitje niet in het voertuig blijven. De meeste scholen hebben een ruimte om het kinderzitje onder schooltijd te bewaren.

Kennismaking met de chauffeur

Vlak voor het begin van het nieuwe schooljaar laat ZOOV School u weten wie de (nieuwe) chauffeur van uw kind wordt. Ook krijgt u een overzicht van de ophaal- en thuisbrengtijden.
De chauffeur neemt met u contact op voor een kennismakingsgesprek.
Zodat u weet met wie uw kind meereist.

Let op! Gaat uw kind gedurende het schooljaar met ZOOV School reizen?

Gaat uw kind gedurende het schooljaar met ZOOV School reizen? Dan is een kennismakingsgesprek vooraf niet altijd mogelijk. Ook als een vervangende chauffeur het vervoer overneemt, lukt een kennismaking vooraf niet altijd.

Bereikbaarheid ouders / verzorgers

ZOOV School weet graag uw (mobiele) telefoonnummer. Bij calamiteiten, incidenten en bij grote vertragingen ontvangt u van ZOOV School een sms-bericht.
U kunt uw (mobiele) nummer doorgeven, wijzigen of verwijderen via Mijn ZOOV op deze website.
Kies in het menu voor ‘Meldingen, Overig’. In Mijn ZOOV ziet u ook welke telefoonnummers bekend
zijn bij ZOOV School. Heeft u geen (mobiel) telefoonnummer? Geef dan het nummer van uw werk of van een contactpersoon door.

Incidenten onderweg

Als er onderweg iets gebeurt met uw kind of de taxi, neemt ZOOV School zo snel mogelijk contact met u op. Ook informeert ZOOV de school.

Een incident is bijvoorbeeld:

(niet vanzelfsprekende) vertraging
ongeval en wangedrag van
de kinderen
meenemen van ‘verboden voorwerpen’. Dit zijn bijvoorbeeld: klappertjespistool, rotjes, schaar, etc.

Handicaps of problemen

Bij ZOOV zijn alleen de beperkingen van uw kind(eren) bekend die relevant zijn voor het vervoer zelf, zoals vervoer per rolstoelbus. Heeft uw zoon /+ dochter een handicap? Of zijn er andere problemen die van belang zijn om uw en de andere kinderen veilig naar school te brengen? Bespreek deze dan (in het kennismakingsgesprek) met de chauffeur. De chauffeur maakt een notitie. U krijgt ook de vraag om voor akkoord te tekenen dat
deze informatie bekend is bij ZOOV.

Spelregels onderweg

ZOOV School staat voor veilig vervoer van uw kind en de andere kinderen. Daar horen ook gedragsregels bij. ZOOV School verwacht dat uw zoon / dochter zich aan deze regels houdt. Houdt uw kind zich niet aan de gedragsregels? Dan kan dat leiden tot een waarschuwing of dat 
ZOOV School uw kind (tijdelijk) niet ophaalt / thuisbrengt.

ZOOV School verwacht dat uw kind:

rustig in- en uitstapt en niet dringt als het voertuig komt aanrijden
zich netjes gedraagt in het voertuig en nette taal gebruik
gaat zitten op de door de chauffeur aangewezen vaste plek. Is een andere plek echt gewenst? Dan overlegt u of uw zoon / dochter dit met de chauffeur
altijd de veiligheidsgordel omdoet en deze gedurende de hele reis omhoudt. Eventueel helpt de chauffeur
niet aan anderen of aan andermans spullen komt
niet snoept, eet, drinkt en rookt in het voertuig
geen gevaarlijke voorwerpen, wapens en verdovende middelen meeneemt in het voertuig
geen foto’s of filmopnamen maakt in of bij het voertuig

ZOOV School heeft ook een flyer met deze spelregels. Deze ontvangt u vlak voor het begin van het nieuwe schooljaar of kunt u hier downloaden.

Welke wijzigingen meldt u aan ZOOV School?

Het kan zijn dat uw kind vanaf een ander adres moet worden opgehaald. Of na school naar een ander adres moet worden gebracht. Het kan ook zijn dat uw zoon of dochter een dag niet naar school gaat en dus niet opgehaald hoe te worden. U geeft wijzigingen altijd door, zodat de chauffeur niet voor niets bij u voorrijdt. Dit kan via Mijn ZOOV op deze website.

Welke wijzigingen meldt u bij de gemeente?

Wijzigingen die grotere gevolgen hebben voor het vervoer van uw kind(eren), geeft u door aan uw gemeente. Grotere wijzigingen zijn bijvoorbeeld:

  • een nieuw schoolrooster
  • vrije dagen
  • als uw kind naar een andere school gaat
  • een ander ophaaladres (structureel)
  • een verhuizing
  • als uw kind gedurende langere tijd ziek is

Let op!

U kunt geen wijzigingen doorgeven via de chauffeur. Het is ook niet mogelijk om met de chauffeur een andere tijd af te spreken of om met de chauffeur te regelen dat uw kind met een ander voertuig meereist. Vanwege de veiligheid moet ZOOV School weten met welk voertuig een kind reist.

Deze informatie kunt u ook nalezen in de folder van ZOOV School.