Privacy

ZOOV hecht veel waarde aan de privacy van reizigers. Wij houden ons daarom strikt aan de wettelijke regels. In dit privacyreglement staat precies hoe ZOOV met deze regels omgaat. En waar u terecht kunt met vragen en bijvoorbeeld klachten over schending van uw rechten.

Organisatie
In 2016 heeft basismobiliteit Achterhoek de naam ZOOV gekregen. ZOOV is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Samen willen zij de Achterhoek bereikbaar maken voor iedere reiziger. ZOOV is het aanvullend vervoersysteem voor de Achterhoek.

ZOOV is er voor elke reiziger. Als het voor u niet mogelijk is om via het reguliere openbaar vervoer (trein of bus) naar de plaats van bestemming in de Achterhoek te reizen, biedt ZOOV een passende oplossing. Reizen met ZOOV kan op 3 manieren:

 sociaal-recreatieve reizen maakt u met ZOOV Op Maat
 van en naar school reist u met ZOOV School
 van en naar uw werk reist u met ZOOV Werk

ZOOV Beheer is organisatorisch onderdeel van gemeente Winterswijk en namens 7 Achterhoekse gemeenten opdrachtgever voor ZOOV. Gemeente Winterswijk is daarom contractpartner en opdrachtgever voor de activiteiten van ZOOV.

Om met ZOOV te kunnen reizen tegen een laag tarief heeft u een indicatie nodig van uw gemeente of werkgever. Deze beoordeelt of u van ZOOV gebruikt kunt maken en levert uw gegevens bij ZOOV aan. Heeft u geen indicatie maar wilt u wel gebruik maken Mijn ZOOV, planning van vaste ritten of betalen met een automatische incasso, geeft u uw gegevens zelf door aan ZOOV Klantenservice.

ZOOV verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om u goed te kunnen helpen en u goed van dienst te kunnen zijn.

Contactgegevens
Postbus 101
7100 AC Winterswijk

Verwerking van persoonsgegevens
Als u gebruik maakt van onze diensten, hebben wij gegevens van u nodig. Die gegevens verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website, telefonisch of via e-mail. ZOOV verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of als u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Geboortedatum
– Geslacht
– Telefoonnummer
– Emailadres

Daarnaast verwerkt ZOOV de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– BSN
– IBAN
– Gegevens over gezondheid
– Ritgegevens
– Inhoud van (vervolg)klachten

Waarvoor gebruikt ZOOV persoonsgegevens?
ZOOV verwerkt persoonsgegevens onder andere voor:

 Informeren gemeenten
 Plannen ritten
 Analyseren ritten
 Kostenberekening vervoer
 Afrekening richting dienstverleners (vervoerders) en opdrachtgevers (gemeenten)
 Verwerken van klachten

Het betreft hier alleen functionele informatie die betrekking heeft op bovenstaande doeleinden.

Bewaren persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij van u verwerken, bewaren we zolang dit noodzakelijk is voor uitvoering van de dienst. Soms is hiervoor een wettelijke bewaartermijn voorgeschreven, zoals de administratie voor de Belastingdienst. Indien er geen wettelijke bewaartermijn is, hanteren wij de termijn dat na beëindiging van het contract de gegevens nog 1 jaar worden bewaard.

Delen met anderen
ZOOV verkoopt uw gegevens niet aan derden. ZOOV verstrekt uw gegevens uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Hiermee zorgen we voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ZOOV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Automatisering
ZOOV maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Wel gebruikt ZOOV de volgende computerprogramma’s of systemen:

Mybility, een dienstenpakket van Multicard ter ondersteuning van de uitvoer van het doelgroepenvervoer: Toegang tot persoonsgegevens met betrekking tot NAW-gegevens en indicaties zoals die door de gemeenten worden verstrekt.
Taxiportal Munckhof: Verwerken van klachten van reizigers.
Mobiliteits Manager, door Munckhof ontworpen planningssysteem voor groepsvervoer: Gegevens deelnemers ZOOV School en ZOOV Werk.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens. Wilt u een overzicht van uw gegevens of heeft u vragen over het wijzigen of verwijderen ervan? Neem dan contact op met de Privacy Officer van de gemeente Winterswijk (privacy@winterswijk.nl). U kunt ook gebruik maken van het online formulier ‘Rechten van betrokkenen’ in het online portal op de website van de gemeente. U logt in met uw DigiD.

Beveiliging
ZOOV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor ons is uw persoonlijke informatie vertrouwelijk. We beveiligen uw informatie met technische en organisatorische maatregelen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website van ZOOV is SSL beveiligd. SSL (Secure Sockets Layer) is een manier om verbindingen tussen webbrowser en webserver te beveiligen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@zoov.nl.

Mogelijkheid tot nieuwsbrief
ZOOV verspreidt geen digitale nieuwsbrief. Tweemaal per jaar komt het ZOOV Magazine uit. Reizigers worden op eigen verzoek op de verzendlijst geplaatst. Dit bestand wordt alleen gebruikt voor het versturen van het Magazine. U kunt zelf aangeven wanneer u van deze verzendlijst verwijderd wilt worden door een mail te versturen naar info@zoov.nl of door met ZOOV Klantenservice te bellen (0543-543545).

Cookies
Wat zijn cookies? Onze website plaatst minibestanden op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Daarmee verzamelen wij technische informatie over uw websitebezoek. De cookie zorgt dat u afgestemde informatie ontvangt, verzamelt uw gegevens en volgt u tijdens het bezoek, om bij te houden hoeveel bezoekers er op onze site komen en om te kijken welke onderdelen van de site populair zijn. ZOOV kan deze cookies niet herleiden tot een individu, we verzamelen geen persoonlijke gegevens over uw voorkeuren of surfgedrag.

Klachten over uw privacy
Wij doen er alles aan om uw privacy goed te beschermen. Heeft u ondanks dat klachten over de manier waarop wij met uw privacy omgaan, neem dan contact op met de Privacy Officer van de gemeente Winterswijk (privacy@winterswijk.nl) of maak gebruik van het online formulier ‘Pivacyklachten’ in het online portal op de website van de gemeente Winterswijk . U logt in met uw DigiD.