Waar rijdt ZOOV Op Maat?

Waar rijdt ZOOV?

Binnen én buiten de Achterhoek
Bij ZOOV Op Maat bepaalt u zelf uw bestemming. U kunt binnen de Achterhoek reizen, maar ook daarbuiten. Het is met ZOOV Op Maat zelfs mogelijk naar Duitsland te reizen. De belangrijkste spelregel is dat uw reis begint en/of eindigt in de Achterhoek en niet langer is dan 40 kilometer. Reist u naar Duitsland, neemt u dan uw identiteitskaart of paspoort mee; een kopie van uw identiteitskaart / paspoort is niet voldoende.

Puntbestemmingen
U kunt met ZOOV Op Maat ook naar puntbestemmingen reizen. Puntbestemmingen zijn bestemmingen waar Wmo-reizigers vanuit hun gemeente altijd naartoe kunnen reizen, tegen het Wmo-tarief. Zelfs als deze bestemming verder weg ligt dan 20 kilometer. Als u van of naar een puntbestemming reist, moet u dit bij het boeken van uw reis aangeven. De telefonist van ZOOV Reisplanner wil van u weten wat de postcode en het huisnummer is van de puntbestemming waar u naartoe reist. U vindt deze gegevens in het overzicht hieronder.

In sommige gemeenten zijn ook persoonlijke puntbestemmingen mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met uw Wmo-consulent of uw gemeente.

De puntbestemmingen verschillen per gemeente. Let op: niet iedere gemeente heeft puntbestemmingen. Zie ook het overzicht hieronder.