Logo ZOOV
Icoon account Icoon sluiten Mijn ZOOV
Icoon vergrootglas Icoon sluiten Zoeken

Reizigersadviesraad

De Reizigersadviesraad van ZOOV behartigt de belangen van alle (huidige en toekomstige) reizigers van ZOOV. De Reizigersadviesraad streeft naar zo optimaal mogelijk vervoer voor alle ZOOV-reizigers.

Adviseren
Leden van de Reizigersadviesraad adviseren over alle zaken die te maken hebben met vervoer. Dit gebeurt gevraagd en ongevraagd. Daarnaast heeft de raad een signalerende functie. Onderwerpen waarover de raad meepraat, zijn bijvoorbeeld de kwaliteit en toegankelijkheid van het vervoer. Zo heeft de Reizigersadviesraad ervoor gezorgd dat reizigers in een rolstoel alleen per rolstoelbus worden vervoerd en niet in een ander type rolstoelvoertuig. En leerlingen die reizen met ZOOV School, zijn dankzij de inzet van de Reizigersadviesraad niet langer dan anderhalf uur onderweg.

Vergaderingen
ZOOV Beheer overlegt minimaal vier keer per jaar met de Reizigersadviesraad. De resultaten van de management- en klachtenrapportages worden dan met elkaar gedeeld en beproken. Samen met ZOOV Beheer en ZOOV Reisplanner zoekt de Reizigersadviesraad naar oplossingen voor mogelijke knelpunten.

Contact met de Reizigersadviesraad
Heeft u vragen of wilt u meepraten met de Reizigersadviesraad? Neem dan contact op met ZOOV, via (0543) 543 545 of info@zoov.nl.

De Reizigersadviesraad bestaat uit (vertegenwoordigers van) reizigers van ZOOV Op Maat, ZOOV School en ZOOV Werk. Per vervoersoort zitten in principe twee reizigers in de raad. Ook een vertegenwoordiger van OV-reizigers praat mee in dit adviesorgaan ZOOV.

Nick Menke
“In mijn ogen moet iedereen in (kleine) plaatsen kunnen komen waar geen OV aanwezig is. Ben je OV-reiziger, stap dan ook eens in bij ZOOV!"

RAR-NickMenke_01   

Riemke de Boer
"Ik maak regelmatig gebruik van ZOOV Op Maat. Daardoor weet ik wat er speelt en kan ik goed advies geven. Ook heb ik meegewerkt aan het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal." 

RAR-RiemkeDeBoer_01

Willy Waalderbos
“Voor bewoners van dorpen en kleine kernen in het buitengebied is extra aandacht voor passend aanvullend openbaar vervoer dringend gewenst. Vooral als steeds meer vormen van (openbaar) vervoer wegvallen."

 RAR-Willy Waalderbos_01