Logo ZOOV
Icoon account Icoon sluiten Mijn ZOOV
Icoon vergrootglas Icoon sluiten Zoeken

Privacyverklaring

Privacyverklaring ZOOV/GAON

Organisatie
In 2016 heeft Basismobiliteit Achterhoek de naam ZOOV gekregen. ZOOV is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Samen willen zij de Achterhoek bereikbaar maken voor iedere reiziger. ZOOV is het aanvullend vervoersysteem voor de Achterhoek. ZOOV is er voor elke reiziger. Als het voor u niet mogelijk is om via het reguliere openbaar vervoer (trein of bus) of haltetaxi naar de plaats van bestemming in de Achterhoek te reizen, biedt ZOOV een passende oplossing.

ZOOV is organisatorisch onderdeel van gemeente Winterswijk en namens 7 Achterhoekse gemeenten opdrachtgever voor ZOOV. Gemeente Winterswijk is daarom contractpartner en opdrachtgever voor de activiteiten van ZOOV.

Om met ZOOV te kunnen reizen tegen een laag tarief heeft u een indicatie nodig van uw gemeente of werkgever. Deze beoordeelt of u van ZOOV gebruikt kunt maken en levert uw gegevens bij ZOOV aan. Heeft u geen indicatie maar wilt u wel gebruik maken van Mijn ZOOV, planning van vaste ritten of betalen met een automatische incasso, geeft u uw gegevens dan zelf door aan ZOOV Klantenservice.

GAON maakt sinds 2023 onderdeel uit van ZOOV. GAON heeft de ambitie om een vernieuwende vorm van vraaggestuurd deelvervoer op te zetten. Hierdoor moet iedere inwoner van A naar B kunnen plannen, boeken, betalen en reizen, op ieder moment van de dag. Dit vereist samenwerking tussen bewoners, ondernemers, onderwijs-instellingen, vervoeraanbieders en vrijwilligers. Zij bepalen samen de beste mobiliteitsoplossing. Met de (samenwerkende) gemeenten als aanjager en regisseur.

GAON is geen aanbieder van vervoer, maar wil vraag en aanbod van vervoer bij elkaar brengen en de Vervoerpartners en Vervoeraanbieders ontzorgen rondom informeren, plannen, reserveren en betalen van het vervoer.

ZOOV/GAON verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om u goed te kunnen helpen en u goed van dienst te kunnen zijn.

Contactgegevens
https://www.zoov.nl
Postbus 101
7100 AC Winterswijk

Verwerking van persoonsgegevens
Als u gebruik maakt van de diensten van ZOOV/GAON, heeft ZOOV/GAON gegevens van u nodig. Deze gegevens worden aangeleverd door de gemeente of het bedrijf of instelling die vervoer voor u aanvraagt. Vraagt u zelf vervoer aan dan verstrekt u de gegevens via het formulier op deze website, telefonisch of via e-mail.

Grondslagen van de Verwerkingen
Toestemming
Een deel van de verwerkingen van persoonsgegevens vindt plaats op basis van uw toestemming (of die van uw ouders(s) of wettelijke vertegenwoordiger, als u nog geen 16 jaar oud bent of dit om een andere reden nodig is).  Als u toestemming hebt verleend kunt u deze altijd weer intrekken. Dat heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens in de periode dat uw toestemming verleend was en u deze nog niet had ingetrokken.

Gerechtvaardigd belang
Een deel van de verwerkingen van persoonsgegevens vindt plaats op grond van onze gerechtvaardigde belangen daarbij. ZOOV/GAON verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om u goed te kunnen helpen en u goed van dienst te kunnen zijn.

Uitvoering overeenkomst
Een deel van de persoonsgegevensverwerkingen vindt plaats omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek voorafgaand aan de sluiting van zo’n overeenkomst maatregelen te nemen.

Wettelijke verplichting
Ten slotte vindt een deel van de verwerkingen van persoonsgegevens plaats omdat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.

ZOOV/GAON verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van de diensten van ZOOV/GAON en/of als u deze gegevens aan ZOOV/GAON verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ZOOV/GAON verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres;

Daarnaast verwerkt ZOOV/GAON de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u (indien relevant voor onze dienstverlening):

 • BSN;
 • IBAN;
 • Gegevens over gezondheid;
 • Ritgegevens;
 • Inhoud van (vervolg)klachten

Waarvoor gebruikt ZOOV/GAON persoonsgegevens?
ZOOV/GAON verwerkt persoonsgegevens onder andere voor:

 • Informeren gemeenten
 • Plannen ritten
 • Aanvragen van abonnementen voor openbaar vervoer
 • Uitvoeren van automatische incasso's en versturen van rekeningen
 • Analyse van het vervoer
 • Kostenberekening vervoer
 • Afrekening richting dienstverleners (vervoerders) en opdrachtgevers (m.n. gemeenten)
 • Verwerken van klachten
 • Uitvoeren van onderzoeken (o.a. kwaliteit, klanttevredenheid)
 • Vastleggen van gegevens van reizigers in de systemen en apps die door ZOOV/GAON gebruikt worden.

Het betreft hier alleen functionele informatie die betrekking heeft op bovenstaande doeleinden.

Bewaren persoonsgegevens
De persoonsgegevens die ZOOV/GAON van u verwerkt, bewaart ZOOV/GAON zolang dit noodzakelijk is voor uitvoering van de dienst. Soms is hiervoor een wettelijke bewaartermijn voorgeschreven, zoals de administratie voor de Belastingdienst. Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de fiscale bewaarplichten bewaren wij gedurende 7 jaar. Indien er geen wettelijke bewaartermijn is, bewaart ZOOV/GAON de gegevens tot een jaar na beëindiging van de overeenkomst.

Delen met anderen

ZOOV/GAON verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is om de uitvoering van uw vervoer optimaal vorm te geven, denk voor ZOOV bijvoorbeeld aan onderzoek naar de klanttevredenheid over het vervoer. Mogelijke ontvangers van persoonsgegevens voor GAON zijn bijvoorbeeld hostingpartijen, partijen betrokken bij het onderzoek of partijen die betrokken zijn bij de betalingen.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van ZOOV/GAON, sluit ZOOV/GAON een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ZOOV/GAON blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Automatisering
ZOOV/GAON maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Wel gebruikt ZOOV/GAON de volgende computerprogramma’s of systemen:

 • Mybility, een dienstenpakket van Mybility ter ondersteuning van de uitvoer van het doelgroepenvervoer: Toegang tot persoonsgegevens met betrekking tot NAW-gegevens en indicaties zoals die door de gemeenten worden verstrekt;
 • Planningsystemen Munckhof: Verwerken rit- en reizigersgegevens voor de planning en uitvoering van het vervoer;
 • Administratie- en registratiesystemen Arriva en Trans Link Systems BV: Verwerken rit- en reizigersgegevens voor de verstrekking van openbaar vervoer abonnementen (Voor Elkaar Pas);
 • Taxiportal Munckhof: Verwerken van klachten van reizigers.
 • Mobiliteits Manager, door Munckhof ontworpen planningssysteem voor groepsvervoer.
 • MM app, door Munckhof ontworpen app voor groepsvervoer.
 • Gaon app & platform, Baseflow Enschede.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens. Wilt u overzicht van uw gegevens of heeft u vragen over het wijzigen of verwijderen ervan? Neem dan contact op met de Privacy Officer van de gemeente Winterswijk (privacy@winterswijk.nl) of maak gebruik van het online portal op de website van de gemeente Winterswijk.

Beveiliging
ZOOV/GAON neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor ZOOV/GAON is uw persoonlijke informatie vertrouwelijk. ZOOV/GAON beveiligt uw informatie met technische en organisatorische maatregelen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De websites van ZOOV/GAON zijn SSL beveiligd. SSL (Secure Sockets Layer) is een manier om verbindingen tussen webbrowser en webserver te beveiligen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@zoov.nl of info@gaon.nl.

Mogelijkheid tot nieuwbrief
ZOOV verspreidt geen digitale nieuwsbrief. Twee maal per jaar komt het ZOOV Magazine uit. Reizigers van ZOOV komen automatisch op de verzendlijst. Overige belangstellenden worden op eigen verzoek op de verzendlijst geplaatst. Deze verzendlijst wordt alleen gebruikt voor het versturen van het Magazine. Reizigers en overige belangstellenden kunnen zelf aangeven wanneer zij van deze verzendlijst verwijderd willen worden door een mail te versturen naar info@zoov.nl of door met ZOOV Klantenservice te bellen (0543-543545).

Cookies
Wat zijn cookies? De websites van ZOOV/GAON plaatsen minibestanden op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Daarmee verzamelt ZOOV/GAON technische informatie over uw websitebezoek. De cookie zorgt dat u afgestemde informatie ontvangt, verzamelt uw gegevens en volgt u tijdens het bezoek, om bij te houden hoeveel bezoekers er op de site komen en om te kijken welke onderdelen van de site populair zijn. ZOOV/GAON kan deze cookies niet herleiden tot een individu. ZOOV/GAON verzamelt geen persoonlijke gegevens over uw voorkeuren of surfgedrag.

Klachten over uw privacy
ZOOV/GAON doet er alles aan om uw privacy goed te beschermen. Heeft u ondanks dat klachten over de manier waarop ZOOV/GAON met uw privacy omgaat, neem dan contact op met de Privacy Officer van de gemeente Winterswijk (privacy@winterswijk.nl) of maak gebruik van het online portal op de website van de gemeente Winterswijk.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens). Dit kan bijvoorbeeld als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet in lijn zijn met wettelijke voorschriften of als u anderszins een klacht heeft.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kunnen wij wijzigen. Eventuele nieuwe versies worden gepubliceerd op de websites van ZOOV en GAON.


Laatste update: 06-09-2023