Over ZOOV School

Welke scholen
Uw gemeente bepaalt of uw kind(eren) in aanmerking komt (of komen) voor vervoer naar en van school. Dit kan als uw kind door een lichamelijke of verstandelijke beperking niet zelfstandig naar school kan reizen. Of als bijvoorbeeld de basisschool van de gewenste levensovertuiging ver weg ligt.

ZOOV School brengt en haalt kinderen naar en van:

Scholen voor speciaal onderwijs (SO)
Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
Speciale scholen voor basisonderwijs (SBO), die verder weg liggen dan 6 kilometer.
(Bijzondere) basisscholen met een levensbeschouwelijke richting, die verder weg liggen dan 6 kilometer
Reguliere basis- en middelbare scholen (gehandicapte kinderen)

Informatie voor scholen
Op deze website staat ook informatie die voor u als school relevant kan zijn. Verandert er iets op uw school, wat ook gevolgen kan hebben voor het vervoer van uw leerlingen naar en van de school? Meld dit dan zo snel mogelijk bij de gemeenten waar uw leerlingen vandaan komen. De gemeente brengt ZOOV School op de hoogte.
Kleine wijzigingen kunt u rechtstreeks doorgeven aan ZOOV School. Denk hierbij aan een vrije dag van de leerlingen, buiten het eerder ingeleverde studierooster om. Of aan andere ophaaltijden vanwege speciale activiteiten op school, waardoor ZOOV School later of juist eerder moet komen.

Richtlijnen per gemeente
ZOOV School verzorgt voor de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk het leerlingenvervoer. ZOOV School is onderdeel van ZOOV, dat sinds 2017 het aanvullende vervoer van en naar de Achterhoek verzorgt. Kijk voor informatie over de specifieke richtlijnen en bepalingen van uw gemeente op de websites van Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. De meeste gemeenten hebben de bepalingen voor het vervoer via ZOOV School vastgelegd in de verordening leerlingenvervoer.

Op deze webpagina’s vindt u meer informatie over hoe ZOOV School werkt en bijvoorbeeld de meest gestelde vragen. Via Mijn ZOOV regelt u diverse zaken rond het vervoer van uw zoon of dochter. Alleen ziekmelden doet u op een andere manier. Hoe dat werkt, staat ook op deze website. Meer informatie vindt u ook in de Folder ZOOV School.