Logo ZOOV
Icoon account Icoon sluiten Mijn ZOOV
Icoon vergrootglas Icoon sluiten Zoeken

Nieuwe routes ZOOV School

Nieuwe contracten, nieuwe routes en chauffeurs. Wat verandert er voor uw kind?

Vanaf schooljaar 2023-2024 gaan de nieuwe contracten in met de taxibedrijven die voor ZOOV School rijden. Hierdoor kan het vervoer van uw kind er anders uitzien dan uw kind gewend is. Zo blijft niet elk taxibedrijf in dezelfde regio rijden. En veranderen er routes. Hierdoor kan het zijn dat uw kind met een andere auto wordt opgehaald en thuisgebracht. Of een andere chauffeur krijgt. Hoe zit dit precies?

Waarom zijn de nieuwe contracten nodig?

De oude contracten zijn deze zomervakantie afgelopen. Helaas was het niet mogelijk om deze contracten te verlengen. ZOOV mag niet zomaar bepalen welke taxibedrijven een contract krijgen. Europese regels verplichten ZOOV dat alle taxibedrijven, die dat willen, een aanbieding mogen doen. Op basis van vooraf vastgestelde regels worden de opdrachten dan verstrekt. Op die manier zijn ook de nieuwe contracten voor ZOOV School tot stand gekomen.

Waarom verandert de route van mijn kind?

Hoewel dezelfde taxibedrijven als voorgaande jaren voor ZOOV School rijden, blijft niet elk taxibedrijf in dezelfde regio of dezelfde routes rijden. Hierdoor kan het zijn dat uw kind een andere chauffeur of een andere route krijgt. Overigens wordt het vervoer elk schooljaar in de zomervakantie opnieuw gepland. Alleen zijn de veranderingen dit schooljaar groter dan in de afgelopen jaren.

Waarom wordt het vervoer in de zomervakantie opnieuw gepland?

Bij de start van een nieuw schooljaar zijn er altijd veel wijzigingen in het vervoer. Dat komt bijvoorbeeld doordat:

 • De begin- en eindtijden van scholen of de leslocaties veranderen;
 • Kinderen op een nieuwe school beginnen of van school afgaan;
 • Chauffeurs ander werk hebben of stoppen met het vervoer.

Hierdoor is het nodig de planning elke zomervakantie aan te passen. Dus elk jaar is er met name bij de start van het schooljaar een grote kans dat de route of de vaste chauffeur van uw kind verandert. Daarom vinden wij het ook belangrijk dat de chauffeur met u en uw kind komt kennismaken. 

Kan ZOOV School niet meer rekening houden met wat voor mijn kind belangrijk is (zoals dezelfde chauffeur)?

Bij de planning van het vervoer moet ZOOV School met heel veel zaken rekening houden:

 • De afspraken met de gemeenten waaraan het vervoer moet voldoen;
 • De zaken die voor de individuele leerling belangrijk zijn bij het vervoer, zoals door de gemeente opgegeven;
 • De opdracht van de gemeenten om het vervoer zo te regelen, dat het betaalbaar blijft. Zodat alle kinderen die het nodig hebben, met de taxi naar school kunnen;
 • De contracten met de taxibedrijven waarin is vastgelegd welke taxibedrijven waar het vervoer uitvoeren;
 • De huidige personeelstekorten; er zijn weinig chauffeurs beschikbaar. 

Het is dus telkens weer een puzzel om al deze dingen bij elkaar in de planning van het vervoer te brengen. Hierbij kan vanzelfsprekend niet met alles rekening worden gehouden. De planners van ZOOV School doen hun uiterste best om het vervoer voor iedereen zo goed mogelijk te organiseren. 

Waarom kan mijn kind niet de vaste chauffeur houden?

Onze taxibedrijven spannen zich ervoor in om dezelfde chauffeur(s) op een route in te zetten. Dat lukt niet altijd, bijvoorbeeld doordat:

 • De route nu door een ander taxibedrijf wordt gereden; 
 • De route vanwege de nieuwe contracten is aangepast;
 • Uw kind in een andere route terecht is gekomen, bijvoorbeeld doordat uw kind van school is veranderd of doordat de schooltijden zijn aangepast;
 • De chauffeur niet meer voor het taxibedrijf werkt. 
 • Mijn kind wil bij zijn vriendje in de bus zitten, kan dat?

Die garantie kunnen we helaas nooit geven. Zoals in de andere vragen al uitgelegd, is het inplannen van alle ritten een heel gepuzzel. De planners en taxibedrijven van ZOOV School doen hun uiterste best om zoveel mogelijk kinderen snel, veilig en op tijd op school te krijgen.   

Weet de nieuwe chauffeur wel hoe met mijn kind moet worden omgegaan?

Die informatie krijgt de chauffeur van ZOOV School. Daarnaast komt de nieuwe chauffeur voor het begin van het schooljaar met u en uw kind kennismaken. Dit is niet voor niets. ZOOV vindt het belangrijk dat uw kind en de chauffeur elkaar zo snel mogelijk leren kennen, zodat de reis van en naar school fijn en soepel verloopt. In de MM-app kunt u zelf ook aangeven welke zaken voor het vervoer van uw kind belangrijk zijn. Dat kan via Menu -> Mijn gegevens -> Aanvullende informatie doorgeven. De informatie die u daar opgeeft, is zichtbaar voor de chauffeur. Oók als er onverhoopt een keer een vervangende chauffeur is.

Ik ben het niet eens met de wijzigingen. Kan ik ergens bezwaar maken?

U kunt op voorhand geen bezwaar maken tegen een wijziging in het vervoer. Als u niet tevreden bent over de uitvoering of de gehanteerde planning van het vervoer, horen wij dat graag. U kunt een melding doen bij ZOOV Klantenservice.

ZOOV Klantenservice is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via 0543-543 545. U kunt ook het klachtenformulier invullen op Klachtenformulier

In dit geval geven wij u mee dat de nieuwe contracten met de taxibedrijven van ZOOV School een gegeven zijn. Bij nieuwe contracten horen vaak ook nieuwe afspraken die veranderingen met zich meebrengen. Dat is nu ook het geval. Veranderingen zijn niet altijd fijn. Toch vragen wij u om uw begrip. Onze chauffeurs zetten zich ook komend schooljaar weer in om uw kind snel, veilig en op tijd naar school te brengen en weer op te halen.