ZOOV School - Ziek- en betermelden

ZOOV vervoer

Als uw kind ziek is en dus niet naar school kan, kunt u de taxi ‘afzeggen’. Is uw kind weer beter, dan meldt u hem of haar weer beter. Hoe dit werkt, leest u op deze pagina.

Ziekmelden
Meld uw kind uiterlijk 60 minuten voor de ophaaltijd ziek.
Ziekmelden doet u bij voorkeur via Mijn ZOOV.
U kunt ook bellen met ZOOV School op 088 – 9008900 (vanaf 6.30 uur bereikbaar).
Of geef de ziekmelding door via school@zoov.nl
Bij een ziekmelding geeft u door naar welke school uw kind gaat en indien mogelijk het routenummer.
Een ziekmelding geeft u nooit door aan de chauffeur!

Betermelden
Als uw kind weer naar school kan, meldt u dat bij voorkeur via Mijn ZOOV.
Bellen of mailen kan ook: 088 – 9008900 of school@zoov.nl
Dit doet u uiterlijk de dag voordat uw kind weer opgehaald moet worden.
Meld u uw kind niet beter, dan wordt uw kind niet door ZOOV School opgehaald en thuisgebracht.
Een betermelding geeft u nooit door aan de chauffeur!

Langere tijd ziek?
Is uw kind gedurende een langere periode ziek, waardoor uw kind geen gebruik maakt van ZOOV School? Dan moet u dit ook aan uw gemeente doorgeven.