ZOOV School - Voor wie?

ZOOV vervoer

Uw gemeente bepaalt of uw kind(eren) in aanmerking komt (of komen) voor vervoer naar en van school. Dit kan als uw kind door een lichamelijke of verstandelijke beperking niet zelfstandig naar school kan reizen. Of als bijvoorbeeld de basisschool van de gewenste levensovertuiging ver weg ligt.

ZOOV School brengt en haalt kinderen naar en van:

Scholen voor speciaal onderwijs (SO)
Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
Speciale scholen voor basisonderwijs (SBO), die verder weg liggen dan 6 kilometer.
(Bijzondere) basisscholen met een levensbeschouwelijke richting, die verder weg liggen dan 6 kilometer
Reguliere basis- en middelbare scholen (gehandicapte kinderen)

Kijk voor informatie over de specifieke richtlijnen en bepalingen van uw gemeente op de websites van Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. De meeste gemeenten hebben de bepalingen voor het vervoer via ZOOV School vastgelegd in de verordening leerlingenvervoer.