ZOOV School - Voor scholen

ZOOV vervoer

Geef uw wijzigingen door!
Verandert er iets op uw school, wat ook gevolgen kan hebben voor het vervoer van uw leerlingen naar en van de school? Meld dit dan zo snel mogelijk bij de gemeenten waar uw leerlingen vandaan komen. De gemeente brengt ZOOV School op de hoogte. Bij veranderingen kunt u denken aan:

Verhuizing van uw school naar een nieuwe of tijdelijke locatie
 Leerlingen veranderen van locatie
 Overgang op het continurooster
Nieuw studierooster en vakantieplanning

Kleine wijzigingen kunt u rechtstreeks doorgeven aan ZOOV School. Denk hierbij aan een vrije dag van de leerlingen, buiten het eerder ingeleverde studierooster om. Of aan andere ophaaltijden vanwege speciale activiteiten op school, waardoor de taxi later of juist eerder moet komen.