ZOOV School - Rit wijzigen of annuleren

Het kan zijn dat uw zoon of dochter een dag niet naar school hoeft en dus niet opgehaald hoeft te worden. U geeft wijzigingen altijd door, zodat de chauffeur niet voor niets bij u voorrijdt.

Een wijziging doorgeven kan op twee manieren:

 Via Mijn ZOOV op deze website
Via 088 − 9008900 of school@zoov.nl

Verhuizing en grote wijzigingen
Gaat u verhuizen, dan geeft u dit door aan uw gemeente. Wijzigingen die grotere gevolgen hebben voor het vervoer van uw kind(eren), geeft u ook door aan uw gemeente. Bijvoorbeeld als u het ophaal- of wegbrengadres wilt wijzigen. Of als uw kind van school verandert. De gemeente informeert ZOOV School over deze wijzigingen.

Welke wijzigingen meldt de school?
Als lestijden veranderen of als de school overgaat op het continurooster, is het de bedoeling dat de school deze wijzigingen doorgeeft aan de gemeente. De gemeente informeert vervolgens ZOOV School. Het gaat hierbij om wijzigingen die gevolgen hebben voor het vervoer van de leerling(en). Kleinere wijzigingen, zoals een vrije dag, kunnen scholen rechtstreeks melden bij ZOOV School.