Vragen over: reizen met ZOOV Op Maat

Reizen met ZOOV


Hoe wordt mijn privacy bij ZOOV gewaarborgd?

Bij ZOOV Reisplanner is alleen bekend wie de (vaste) reizigers zijn en of een reiziger speciale reisbehoeften heeft. Medische gegevens zijn vanzelfsprekend niet bekend bij de centrale.

Hoe meld ik een klacht?
Als u ontevreden bent over uw rit of een klacht hebt over de boeking van uw rit, kunt u een klacht indienen bij ZOOV Klantenservice. Dit kan telefonisch (telefoonnummer 0543 – 543 545) of via het klachtenformulier (u komt uit op een andere website). U kunt rekenen op een zorgvuldige afhandeling van uw klacht.

Hoe ver kan ik met ZOOV Op Maat reizen?
Uw reis met ZOOV Op Maat mag niet langer zijn dan 40 kilometer (van deur tot deur) en moet beginnen en/of eindigen in de Achterhoek. Het speciale Wmo-tarief geldt voor ritten tot 20 kilometer.

Hoe zit het met de koppeling met Valys?
U kunt uw reis met ZOOV Op Maat combineren met Valys. Valys is te gebruiken vanaf 5 zones. Helaas kan er bij ritten die langer zijn dan 20 kilometer, maar korter dan 5 zones enige onduidelijkheid ontstaan. Dit komt doordat u uw reizen met ZOOV per kilometer betaalt. ZOOV probeert hierover met de opdrachtgever van Valys, het ministerie van VWS, betere afspraken te maken. Zodat ZOOV en Valys goed op elkaar aansluiten.

Wat doet ZOOV Reisplanner precies?
U belt naar ZOOV Reisplanner als u een reis wilt boeken of voor een reisadvies. De telefonist zorgt ervoor dat u op het juiste moment wordt opgehaald, door de juiste vervoerder.

Welke reismogelijkheden zijn er bij ZOOV Op Maat?
Als u via ZOOV Reisplanner uw reis boekt, krijgt u van de telefonist eerst een reisadvies. Als er andere (voordeliger) mogelijkheden blijken om op de plaats van bestemming te komen, dan geeft de telefonist die aan. Met daarbij ook het tarief. Dit komt omdat op diverse plekken alternatieve vervoervormen bestaan. Meestal zijn dit initiatieven van vrijwilligers; zij regelen dus ook vervoer op maat. U kunt zelf kiezen van welke vervoervorm u gebruik maakt. Als u gebruik wilt maken van een vrijwilligersinitiatief, dan zal de telefonist het telefoonnummer doorgeven en in sommige gevallen doorverbinden.

Op welke tijden rijdt ZOOV Op Maat?
De taxi’s van ZOOV Op Maat rijden dagelijks tussen 6.00 uur ’s ochtends en 1.00 uur ’s nachts.

Hoe ver van te voren boek ik mijn reis?
Als u op een bepaald tijdstip wilt vertrekken, boekt u uw reis uiterlijk een uur voor vertrek. Houd er rekening mee dat de taxi(bus) 15 minuten eerder tot 15 minuten na het gewenste vertrektijdstip bij u kan zijn. Reist u vanaf een van de ziekenhuizen in de regio? Dan kunt u uw reis tot 15 minuten voor vertrek boeken. Natuurlijk is het ook mogelijk (en aan te raden!) om uw reis eerder te boeken.
Er gelden afwijkende aanmeldtijden voor ritten van meer dan 20 kilometer, als u voor 8.00 uur ‘s ochtends wilt reizen, als u op een bepaald tijdstip wilt aankomen (bijvoorbeeld u heeft een afspraak) of als u met meer dan 11 mensen tegelijk wilt reizen. Op de pagina ‘Rit boeken, wijzigen of annuleren’ staan alle aanmeldtijden.

Hoe werkt een puntbestemming?
Puntbestemmingen zijn bestemmingen waar u vanuit uw gemeente altijd naartoe kunt, zelfs als deze bestemming verder weg ligt. De puntbestemmingen verschillen per gemeente. Let op: niet iedere gemeente heeft puntbestemmingen. Of en welke puntbestemmingen vanuit uw gemeenten te bereiken zijn, staat op de pagina ‘Waar rijdt ZOOV Op Maat’.

Hoe boek ik een reis vanuit het buitenland?
Vanuit het buitenland belt u een ander telefoonnummer voor het boeken van een reis. Dit telefoonnummer is: +31 77 397 4244.

Houdt ZOOV Op Maat rekening met iemands persoonlijke situatie?
Als u een speciale reiswens hebt en deze wens is bekend bij de gemeente, dan houdt ZOOV Reisplanner er rekening mee. Dus is bij ZOOV Reisplanner bekend dat u in een rolstoel zit of bijvoorbeeld alleen voorin kunt zitten, dan wordt daar rekening mee gehouden. Twijfelt u of uw gegevens juist zijn, dan kunt u dit navragen bij ZOOV Klantenservice (telefoonnummer 0543 – 543 545).

Hoe boek ik een rit?
Voor het boeken van een rit met ZOOV Op Maat neemt u contact op met ZOOV Reisplanner. U kunt ervoor kiezen om per telefoon de rit te boeken of via deze website.  Als u liever belt, dan belt u naar het telefoonnummer van ZOOV Reisplanner (0900 – 9874). Een telefonist van ZOOV Reisplanner neemt de telefoon op en zal de rit inplannen. Een mooie bijkomstigheid: bij het boeken van een rit kan u ook een reisadvies krijgen, als er andere / betere reismogelijkheden zijn.

Kan ik met ZOOV Op Maat ook naar andere regio’s reizen?
Met ZOOV kunt u ook buiten de regio reizen. Het is zelfs mogelijk om naar Duitsland te reizen. Wat misschien verwarrend kan werken, is dat er in andere regio’s andere vervoerdiensten zijn. Dus in Arnhem komt u Avan tegen en in Zutphen bijvoorbeeld PlusOV. Ritten van, naar en in de Achterhoek kunnen altijd geboekt en gemaakt worden via ZOOV. Nu Boeken.

Mag ik op mijn scootmobiel de rolstoelbus van ZOOV in?
De chauffeur van ZOOV rijdt de scootmobiel in en uit de rolstoelbus zónder passagier. De passagier gaat via de voordeur naar binnen. U kunt dus niet op uw scootmobiel blijven zitten als uw scootmobiel het voertuig in gaat. De reden is het risico om achterwaarts van de lift af te rijden, met alle gevolgen van dien voor u als passagier en de chauffeur. Dit risico is er vooral bij het achteruit rijden. In het verleden zijn hier heel vervelende ongelukken mee gebeurd. Bij rolstoelen is dit risico veel minder groot, omdat de snelheid en versnelling van de rolstoel veel lager is. Om ongelukken met de rolstoellift te voorkomen, is deze regel bij ZOOV ingesteld. Dit was overigens ook zo bij Regiotaxi Gelderland en komt bij heel veel vergelijkbare vervoersystemen voor.