Reizigersadviesraad

Doelen van de Reizigersadviesraad
Informeren van ZOOV Beheer over ervaringen met ZOOV Reisplanner en de vervoerders van ZOOV
Meedenken met en adviseren van ZOOV Beheer over alle zaken die te maken hebben met vervoer
Samen met ZOOV Beheer en ZOOV Reisplanner zoeken naar oplossingen voor mogelijke knelpunten. De Reizigersadviesraad streeft namelijk naar zo optimaal mogelijk vervoer voor alle reizigers van ZOOV.

Vergaderingen
ZOOV Beheer overlegt minimaal vier keer per jaar met de Reizigersadviesraad.

Contact met de Reizigersadviesraad
Als u vragen heeft of ook wilt meepraten met de Reizigersadviesraad, neemt u dan contact op met de leden die hiernaast genoemd staan bij het vervoer waarmee u reist. Zodra u op een naam klikt, kunt u een e-mail sturen. Of vul het contactformulier op deze website in.

Leden van de Reizigersadviesraad
De Reizigersadviesraad bestaat uit Wmo-reizigers, ouders van leerlingen en bijvoorbeeld wettelijke vertegenwoordigers van OV-reizigers. Daarnaast kunnen scholen of instellingen in de Reizigersadviesraad vertegenwoordigd zijn.